วิธีการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์

   1. ลงทะเบียนจิตอาสา ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อรับรหัสสมาชิกทันที ซึ่งจะได้รับรหัสสมาชิกผ่านทางอีเมล เมื่อได้รับรหัสสมาชิกแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ กี่กิจกรรมก็ได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ (ยกเว้นกรณีที่ลืมรหัสสมาชิก)
   2. เลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วม หรือคลิกที่นี่เพื่อดูกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ทั้งหมด
   3. ดูคำแนะนำในการเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถเข้าร่วมได้เลยทันที ส่งผลงานการเข้าร่วม และขอรับใบรับรอง ฯลฯ ได้ตามการสนับสนุนของกิจกรรมนั้น ๆ
ลงทะเบียนจิตอาสา
    ลงทะเบียนจิตอาสา ในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ เพื่อรับรหัสสมาชิกทันที ซึ่งจะได้รับรหัสสมาชิกผ่านทางอีเมล เมื่อได้รับรหัสสมาชิกแล้ว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ กี่กิจกรรมก็ได้ โดยไม่ต้องสมัครสมาชิกใหม่ (ยกเว้นกรณีที่ลืมรหัสสมาชิก)
ดูกิจกรรมจิตอาสาออนไลน์ทั้งหมด คลิกที่นี่
Back to Top