วิธีการร่วมกิจกรรม

   1. สมัครสมาชิกจิตอาสาออนไลน์ Click
   2. จัดกิจกรรมแบบสำรวจทางการศึกษา
   3. ส่งผลงาน (หลักฐานการทำกิจกรรม)

การสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    1.เกียรติบัตรรับรองการทำกิจกรรม
    2.รับรองการทำกิจกรรม

บริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

     นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี 077-8-37133-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    PRINCEBASS.me


ส่งข้อความให้กำลังใจทีมงานหรือติชมการทำงาน ฯลฯ
(สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มได้ทันที)
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top