เงื่อนไขการขอลายเซ็น

การขอลายเซ็น สำหรับรับรองชั่วโมงจิตอาสา (ในกรณีที่ต้องเซ็นเอกสารที่ไม่ใช่เกียรติบัตร)
1. จัดส่งเอกสารที่ให้ต้องการให้เซ็นรับรอง มาที่ นาย นฤเบศน์ รักษ์วิจิตร 299/253 ต.หมูม่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 
Tel. 061-061-7321 (ค่าดำเนินการและค่าส่งกลับ 100 บาท)
หรือ อัพโหลดไฟล์เอกสารที่ต้องการให้เซ็น คลิกที่นี่ (ค่าดำเนินการและค่าส่งกลับ 200 บาท)

สิ่งที่ต้องแนบมาด้วย

- ค่าดำเนินการและค่าส่งกลับ แนบมาในซองเอกสารด้วย
- เอกสารที่ต้องการให้เซ็นรับรอง แนบมาในซองเอกสารด้วย
- แบบขอรับรองจิตอาสา ดาวน์โหลดที่นี่
- แนบเกียรติบัตรของทาง princebass.me  

หลังจากทางเราได้รับเอกสารแล้วจะดำเนินการเซ็นเอกสารและส่งกลับภายใน 3 วัน


You may also like

Back to Top