กิจกรรมพิมพ์ข้อสอบ เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือระหว่าง princebass.me กับ Out-Circle เป็นเว็บไซต์ที่เน้นพัฒนาด้านการศึกษา ได้ร่วมมือกันพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนเนื้อหา ฝึกฝนทักษะ ฯลฯ

ข้อสอบที่สามารถพิมพ์ได้

    O-Net
    Gat Pat
    9 วิชาสามัญ
    ข้อสอบวัดระดับทุกประเภท

ขั้นตอนการพิมพ์

   1. สมัครสมาชิกจิตอาสาออนไลน์ Click 
(ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับรหัสสมาชิก จากนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนกิจกรรม) 
   2. พิมพ์ใส่ Microsoft World หรือ Google Docs  (กรณีในคอมพิวเตอร์)
   หรือ 2. พิมพ์ใส่ Google Docs  (กรณีในมือถือ) 
         2.1 ดาวน์โหลด Google Drive บนมือถือ 
         2.2 เมื่อดาวน์โหลดแล้ว ให้เข้าไปที่แอพพลิเคชั่น Google Drive และสังเกตุที่มุมขวาล่าง จะเห็นเครื่องหมาย +
         2.3 กดที่เครื่องหมาย + และมองหา Google Docs
         2.4 จากนั้นกดที่ Google Docs และพิมพ์ได้เลย
         2.5 ตั้งชื่อไฟล์เป็น ชื่อหนังสือ + สำนักพิมพ์ + ชื่อตนเอง
    3. ให้แทรกภาพข้อสอบจริงมาด้วย (แทรกในข้อสอบที่พิมพ์เลย แทรกเป็นข้อ ๆ สามารถหาภาพข้อสอบตามเว็บไซต์ได้)
    4. พิมพ์ให้ถูกต้องทุกตัวอักษร
    5. มาร์คสีคำตอบที่ถูกต้องด้วย
    6. ต้องพิมพ์ให้ครบชุดข้อสอบ หากไม่ครบจะไม่ถือว่าเข้าร่วมกิจกรรม
    7. หน้าปก พิมพ์ชื่อข้อสอบ ปีข้อสอบ ชื่อผู้จัดทำ (ผู้พิมพ์) ข้อมูลติดต่อที่ติดต่อได้
    8. ส่งงานกิจกรรม โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "SEND YOUR WORKPIECE" โดยส่งเป็นไฟล์ Word หรือนามสกุลไฟล์ .docx เท่านั้น ไม่ต้องแปลงเป็น .pdf
การสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม


   1. เกียรติบัตรรับรองการทำกิจกรรม (ขอรับที่ปุ่ม a Certificate/Verify)
   2. กลุ่มปรึกษาการทำกิจกรรมจิตอาสา (เข้าร่วมที่ ปุ่ม Consult / Get Advices)
   3. รับรองกิจกรรมจิตอาสา กยศ. / กรอ. คลิกที่นี่
   4. จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมมากกว่า 3 แผ่น รับส่วนลด 10% หรือถ้ามากกว่า 5 แผ่น รับส่วนลด 15% ถ้ามากกว่า 7 แผ่น รับส่วนลด 15% และดาวน์โหลด PREMIUM PORTFOLIO TEMPLATES ฟรี 1 เทมเพลต รับสิทธิ์คลิกที่นี่

บริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

     นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี 077-8-37133-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    Activity Management Team of princebass.me | Out-Circle Educational Network

อื่น ๆ

    รองรับชั่วโมงจิตอาสา เริ่มต้นที่ 60 นาที
    ไม่กำหนดอายุ/วุฒิการศึกษาของผู้เข้าร่วม
    สามารถเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ครั้ง 
    ขอเกียรติบัตรได้ 1 ใบต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง
    ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการเข้าร่วมส่งข้อความให้กำลังใจทีมงานหรือติชมการทำงาน ฯลฯ
(สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มได้ทันที)
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top