กิจกรรมพิมพ์ข้อสอบ เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือระหว่าง princebass.me กับ Out-Circle เป็นเว็บไซต์ที่เน้นพัฒนาด้านการศึกษา ได้ร่วมมือกันพัฒนาเว็บไซต์รวบรวมข้อสอบ เพื่อเป็นแนวทางในการทบทวนเนื้อหา ฝึกฝนทักษะ ฯลฯ

อินโฟกราฟิกที่สามารถออกแบบได้

    Education
    ปัญหาสังคม

ขั้นตอนการออกแบบ

   1. สมัครสมาชิกจิตอาสาออนไลน์ Click 
(ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียวเพื่อรับรหัสสมาชิก จากนั้นสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกี่ครั้งก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนกิจกรรม) 
   2. ออกแบบบน Abode Photoshop 
    8. ส่งงานออกแบบอินโฟกราฟิก โดยอัพโหลดไฟล์ส่งในปุ่ม "SEND YOUR WORKPIECE" โดยส่งเป็นไฟล์ .psd และไฟล์รูปภาพสำหรับตรวจสอบ

การสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

   
   1. เกียรติบัตรรับรองการทำกิจกรรม (ขอรับที่ปุ่ม a Certificate/Verify)
   2. กลุ่มปรึกษาการทำกิจกรรมจิตอาสา (เข้าร่วมที่ ปุ่ม Consult / Get Advices)
   3. รับรองกิจกรรมจิตอาสา กยศ. / กรอ. คลิกที่นี่
   4. จิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสา และมีเกียรติบัตรการเข้าร่วมมากกว่า 3 แผ่น รับส่วนลด 10% หรือถ้ามากกว่า 5 แผ่น รับส่วนลด 15% ถ้ามากกว่า 7 แผ่น รับส่วนลด 15% และดาวน์โหลด PREMIUM PORTFOLIO TEMPLATES ฟรี 1 เทมเพลต รับสิทธิ์คลิกที่นี่

บริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

      นายกิตติภูมิ ตระกูลศรี 077-8-37133-2 ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    Activity Management Team of princebass.me | Out-Circle Educational Network

อื่น ๆ

    รองรับชั่วโมงจิตอาสา เริ่มต้นที่ 60 นาที
    ไม่กำหนดอายุ/วุฒิการศึกษาของผู้เข้าร่วม
    สามารถเข้าร่วมได้มากกว่า 1 ครั้ง 
    ขอเกียรติบัตรได้ 1 ใบต่อการเข้าร่วม 1 ครั้ง
    ไม่กำหนดจำนวนครั้งในการเข้าร่วม


ส่งข้อความให้กำลังใจทีมงานหรือติชมการทำงาน ฯลฯ
(สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มได้ทันที)
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top