วิธีการร่วมกิจกรรม

   1. สมัครสมาชิกจิตอาสาออนไลน์ Click
   2. ทำวีดีโอคอนเทนต์ทางการศึกษา
   3. ส่งผลงาน (หลักฐานการทำกิจกรรม)

การสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
     1.เกียรติบัตรรับรองการทำกิจกรรม
     2.รับรองการทำกิจกรรม

บริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม

     นายนฤเบศน์ รักษ์วิจิตร เลขบัญชี 6831106134 ธ.กรุงศรี สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

    / PRINCEBASS.me


ส่งข้อความให้กำลังใจทีมงานหรือติชมการทำงาน ฯลฯ
(สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มได้ทันที)
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top