เขียนแนะนำกิจกรรมตรงนี้ ประมาณ 3 บรรทัด สีดำ* Hex #000000

วิธีการร่วมกิจกรรม

   1. ศึกษารายละเอียดงาน
   2. ทำแบบทดสอบ Multiple Intelligence
   3. เข้ากลุ่มเพื่อสมัครเป็นจิตอาสา

การสนับสนุนสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

   -

ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

   - Uncommon International Group


ส่งข้อความให้กำลังใจทีมงานหรือติชมการทำงาน ฯลฯ
(สามารถส่งผ่านแบบฟอร์มได้ทันที)
Submit
Thank you!

You may also like

Back to Top